O firmie :: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

O firmie

 

Informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. ogłoszonego w dniu 20.05.2019 r. W wyniku jego przeprowadzenia na stanowisko Prezesa Zarządu został wybrany Pan Andrzej Cyganowski.

 

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest największym funduszem poręczeń kredytowych w Małopolsce, a swoją ofertą obejmuje obszar całego województwa.

Fundusz jest spółką działającą non profit, mającą za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.

Oferta funduszu jest skierowana do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę, prowadzą działalność lub realizują inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

Fundusz oferuje poręczenia do 80% kwoty kapitału kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia może wynosić nawet 800 000 zł. dla kredytów i pożyczek gospodarczych.

Kapitał zakładowy Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. wynosi 21.700.000 zł. W grudniu 2010 roku Fundusz otrzymał dodatkowe 50.000.000 zł kapitału poręczeniowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W chwili obecnej jesteśmy na etapie wdrażania projektu "Reporęczenie". Projekt o wartości       30 000 000,00 pln znacznie powiększa wartość wsparcia, które fundusz MRFP kieruje do przedsiębiorców. Do momentu uruchomienia projektu "Reporęczenie"przedsiębiorcy mogli liczyć na poręczenie do 800 000,00 pln. Projekt podnosi maksymalną możliwość o pomoc do        1 500 000,00 pln, więc blisko dwukrotnie. W tym miejscu należy podkreślić, że nie zmieniła się "łatwość" w uzyskaniu poręczenia. Zapraszamy do kontaktu.

 

Ogłoszenie

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...